نام زیرپورتال :آذربایجان غربی
انتشارات
بررسی تحولات اقتصدی استان آذربایجان غربی در سال 1396
آذربایجان غربی از منظر شاخص های مالی  و اقتصادی  طی سال های (1395_96)
تکالیف درآمدی دستگاه‌های اجرائی در قانون بودجه 1397 کل کشور
بررسی وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان آذربایجان غربی و تاثیر سیاسث های دولت برآن
بررسی تحولات اقتصادی استان آذربایجان غربی در سال 1395
بررسی وضعیت مطالبات معوق سیستم بانکی استان آذربایجان‌غربی 95_1394
بررسی تحولات نیروی کار استان آذربایجان غربی و کشورطی سال های عملکرد برنامه پنجم توسعه(95_1390)
بررسی وضعیت تجارت خارجی استان آذربایجان غربی
بررسی وضعیت عملکرد شرکت های بورسی آذربایجان غربی
کتاب مروری بر منتخب نماگرهای اقتصادی و مالی استان آذربایجان غربی در مقایسه با کشور طی سالهای عملکرد برنامه پنجم توسعه منتشر شد
گزارش عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی در سال 1395
قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی
راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران
بررسی تحولات اقتصادی استان آذربایجان‌غربی در سال 1394
بررسی تطبیقی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در مناطق  شهری کشور و استان آذربایجان غربی طی سالهای 94-1393
 بررسی وضعیت شاخص  فلاکت اقتصادی در ایران (به تفکیک استانهای کشور ) طی سالهای عملکرد برنامه پنجم توسعه 1390 تا 94
بررسی تطبیقی عملکرد مالی استان آذربایجان‌غربی و کشور طی سال‌های 94-1393
فایل گزارش بررسی وضعیت مانده مطالبات بانک‌های استان آذربایجان‌غربی طی سالهای 1393-94
بررسی  وضعیت تجارت خارجی استان آذربایجان‌غرب طی سالهای عملکرد برنامه پنجم توسعه (1390-1394)
بررسی تحولات نیروی کار استان آذربایجان غربی و کشور طی سالهای 94-1393
1 2
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^