پیوندها

هدف :
کوشش در پیشبرد اهداف وزارت اموراقتصادی و دارائی در زمینه های اقتصادی و مالی

 

وظایف :

معاونت نظارت مالی :
- افتتاح حساب های بانکی تغییر نمونه امضاء و انسداد حسابهای بانکی دستگاههای اجرائی و موسسات دولتی درکلیه بامکها عامل دولتی در سطح استان  .
- پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای تخصیص یافته دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه ای استانی  را براساس مصوبات کمیته تخصیص مرکز استان به دستگاههای اجرائی ابلاغ می نماید .
- تمرکز کلیه دریافتهای دولت به موجب اصل 53 قانون اساسی اعم از درآمدهای عمومی – اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سپرده ها و سایر دریافتهای دولت در استان و انتقال آن حسب مورد به مرکز .
- دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان .
- تهیه و تنظیم حساب ماهانه خزانه معین استان  ( دریافت و پرداخت و موجودی ) و ارسال به خزانه .
- نظارت بر عملکرد مالی ذیحسابان دستگاههای اجرائی .
- بازرسی از اموال و اوراق بهادار دولتی مستقر در دستگاههای اجرائی و تطبیق آن با دفاتر .
- گزارش تخلفات احتمالی در ارتباط با اموال و عملکرد مالی دستگاههای اجرائی .
- دریافت صورتحساب عملکرد مالیب دستگاههای اجرائی و رسیدگی به این صورت حسابها مطابق با قوانین بودجه و ارسال به مرکز .
- رسیدگی به تقاضای واحدها و دستگاههای مصرف کننده اوراق بهادار و واگذاری تنخواه گردان اوراق .
- تمرکز وجوه سپرده های هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه دستگاههای اجرائی و انتقال به حساب خزانه داری .
- دریافت تنخواه گردان رد وجوه سپرده استان و واگذاری تنخواه گردان به ذیحسابی دستگاههای اجرائی .
- ارائه پاسخ و راهنمائی مورد نیاز ذیحسابان و مسئولیت دستگاههای اجرائی .

معاونت اقتصادی:
- بررسی و مطالعه اوضاع و ویژگیهای اقتصادی و فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی اعم از بخش دولتی و خصوصی .
- بررسی و مطالع انواع درآمدها و هزینه های عمومی ، همچنین بررسی اثرات و نتایج سرمایه گذاری هایی که در استان میشود .
- انجام بررسی های اقتصادی همه جانبه در زمینه امکانات سرمایه گذاری در رشته های مختلف در سطح استان و گزارش به مقامات مسئول در مرکز .
- تحقیق و بررسی آثار ساستهای مالی و پولی در سطح استان .
- ترجمه کتاب – مقالات پژوهشها و مسائل اقتصادی استان .
- بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص های رشد و توسعه اقتصادی استان و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء شاخص های فوق به سطح استاندارد .

معاونت توسعه مدیریت و منابع :
- صدور احکام نقل و انتقالات و انتصابات و مزایا در استان و در حدود اختیارات و برابر با قوانین و مقررات و دستورالعمل .
- اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و اصلاحات بعدی با رعایت مقررات .
- صدور احکام بازنشستگی کارکنان باستناد مقررات .
- استخدام نیروی انسانی ( رسمی ، پیمانی ، خرید خدمت ) با توجه به آیین نامه ها و مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
- تنظیم بودجه سازمان باتوجه به مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
- انجام امور دفتری و مکاتباتی .
- انجام امور حسابداری و تدارکاتی در سطح استان .
- مراقبت و نگهداری ساختمان و ابنیه .

 

ذیحسابان :
- نظارت مالی قبل و حین خرج دستگاههای اجرائی .
- اعمال مدیریت و هماهنگی امور مالی .
- تطبیق پرداختها با قاوانین و مقررات مالی .
- تامین اعتبار موارد تشخیص شده .
- درخواست وجه از خزانه بابت حواله های صادره .
- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .
- نظارت بر امور مالی و محاسباتی .
- نگهداری و تنظیم حسابها مطابق با قوانین و مقررات .
- نگهداری حساب اموال دولتی .
- نظارت بر اموال دولتی .

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^